COACHPROFIEL VAN CHARRY KENEMANS


Persoonlijke kenmerken
verbindend vrij bewegend
zorgvuldig luisterend en vragen stellend
vasthoudend vernieuwend
sensitief warm
creatief recht door zee
reflectief intuitief

Kenmerken van mijn stijl van coachen
Mijn kracht bij coachen is dat ik de ander met verwondering tegemoet treedt en mijn eigen overtuigingen parkeer. Ik zie en hoor non-verbale signalen, terugkerende gedragspatronen en overtuigingen. Vanuit mijn gevoel koppel ik terug wat het gedrag en de overtuigingen van de ander mij doen.
Leidend in mijn aanpak is, dat ik er op vertrouw dat de ander in staat is zijn eigen vraagstukken op te lossen. De ander is zich er vaak weinig van bewust welke mogelijkheden hij bezit. Ik stel de vragen die het hem mogelijk maken zich bewust te worden van zijn verborgen mogelijkheden en verborgen talenten, zodat hij zijn eigen antwoorden kan vinden. Mijn kracht is om de ander zijn eigen weg te laten vinden en dat maakt dat het voor hem heel natuurlijk is om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Adviezen geven werkt averechts omdat die per definitie de beleving missen die de persoon zelf heeft.
Ik ervaar dat het veelvuldig voorkomt dat de ander de oorzaak van problemen of vraagstukken buiten zichzelf legt en de overtuiging heeft dat de oplossing bij een ander of een structuur vandaan hoort te komen. Door mijn vraagstelling laat ik de ander zien en ervaren dat hij de regie heeft over zichzelf, inclusief zijn vraagstukken en problemen.

Om het bovenstaande te doen ben ik ervaren geworden in de volgende vaardigheden: De praktische uitvoering van mijn coachingstrajecten op een rij: